Filtering & Shading

© Li Xiaodong- Bridge school

Bridge School

Pinghe, China, Asia

Material: Bamboo
Client: Zhangzhou Steel and Xiashi village
Architecture: Li Xiaodong Workshop
Construction: Zhangzhou Steel and the Xiashi villagers
Built: 2009